Privacybeleid

Privacybeleid

Haagdirect.nl, KvK nr. 59830794 (“Haag Direct”, “wij”, “ons” of “onze”) verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u de diensten op haagdirect.nl bezoekt en gebruikt of producten koopt in onze webshop. We streven ernaar transparant te zijn in wat we doen met de persoonsgegevens van bezoekers en klanten en hebben daarom dit privacybeleid aangenomen. Hieronder vindt u informatie over welk soort persoonsgegevens wij verwerken, waarom wij dit doen, waarvoor wij deze gebruiken en hoe wij deze eventueel delen. Haagdirect.nl is de verwerkingsverantwoordelijke van elke verwerking van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

We verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u onze producten koopt (1), zich aanmeldt voor nieuws en updates (2), uitnodigingen en aanbiedingen accepteert (3), ondersteuning aanvraagt (4) en onze website bezoekt. Zulke persoonsgegevens omvatten uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, afleveradres, betalingsgegevens, IP-adres, gedrag op de website en andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Doel, rechtsgrond en opslagtermijn

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden en op de wettelijke gronden zoals hieronder uiteengezet. We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor enig doel dat onverenigbaar is met de onderstaande doeleinden. Bovendien zullen wij uw persoonsgegevens alleen bewaren gedurende de periode zoals uiteengezet onder “Bewaartermijn”, waarna uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Aankopen

Doel van de verwerking: Wanneer u producten koopt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen (zie Algemene Voorwaarden). Op ons aankoopformulier, tijdens het afrekenproces, staat welke informatie u ons moet verstrekken om uw aankoop te voltooien.

Rechtsgrondslag voor verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract met u, namelijk de aankoopovereenkomst.

Bewaartermijn: Wij verwerken uw persoonsgegevens gedurende de looptijd van ons contract (inclusief een garantieperiode van twee jaar), waarna wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen. De bewaartermijn is ook van toepassing op elke mislukte aankoop als gevolg van ontoereikende saldo op uw account, oftewel een onbetaalde factuur.

Directe marketing

Doel van de verwerking: Wanneer u zich aanmeldt voor nieuws, uitnodigingen en aanbiedingen (direct marketing), zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om de door u gevraagde diensten te leveren. Onze directe marketing is gebaseerd op profilering, wat betekent dat we de informatie die u van ons ontvangt aanpassen op basis van bepaalde factoren. We gebruiken de volgende typen persoonsgegevens om een profiel op te stellen: uw geslacht, uw locatie, uw eerdere aankopen, uw gedrag op onze website en/of uw eerdere reacties op directe marketing van ons.

Rechtsgrondslag voor verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om goede klantrelaties te onderhouden.

Bewaartermijn: Indien u zich aan- of afmeldt voor onze marketing (inclusief profilering), zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken. Ook zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij er een andere rechtsgrond is om uw gegevens te bewaren (zoals een geldige aankoopovereenkomst). Om uw gegevens door ons te laten verwijderen, verzoeken wij u vriendelijk om een e-mail te sturen naar info@haagdirect.nl.

Ondersteuning

Doel van de verwerking: Wanneer u ondersteuning aanvraagt via e-mail, onze livechat of andere ondersteuningskanalen, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om u te kunnen assisteren bij het betreffende probleem.

Rechtsgrondslag voor verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract met u, namelijk de Algemene Voorwaarden.

Bewaartermijn: Wij zullen uw gegevens binnen zes maanden na definitieve oplossing van het betreffende probleem verwijderen.

Winkelwagenherinnering

Doel van de verwerking: Indien u een aankoop op onze website heeft gedaan en daarbij uw e-mailadres heeft opgegeven, maar de laatste stap van de aankoop niet heeft voltooid, zullen wij u een e-mail sturen met een link naar uw winkelwagen om u aan uw onvoltooide aankoop te herinneren.

Rechtsgrondslag voor verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor ons en uw legitieme belang om u te herinneren aan uw onvoltooide aankoop.

Bewaartermijn: Wij zullen uw gegevens binnen een maand na de herinnering verwijderen, tenzij er een andere rechtsgrond is om uw gegevens te bewaren (zoals een geldige aankoopovereenkomst). U kunt zich afmelden door contact op te nemen met info@haagdirect.nl.

Websitebezoek

Doel van de verwerking: Tijdens het bezoeken van onze website verwerken wij uw persoonsgegevens om onze website te verbeteren en voor marketingdoeleinden.

Rechtsgrondslag voor verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om onze website te verbeteren en remarketing uit te voeren.

Fraudepreventie

Doel van de verwerking: Wij verwerken uw persoonsgegevens voor risicoanalyse, fraudepreventie en risicobeheer.

Rechtsgrondslag voor verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om fraude te voorkomen en risico’s te beheren.

Bewaartermijn: We zullen alle voor deze doeleinden gebruikte persoonsgegevens binnen zes maanden wissen, tenzij er een andere legitieme reden is om uw gegevens te bewaren. Voor aankopen die zijn geannuleerd vanwege fraudepreventie, zullen wij uw persoonsgegevens twee jaar na de mislukte aankoop verwijderen.

Gegevensanalyse

Doel van de verwerking: We zullen uw persoonsgegevens analyseren om geaggregeerde trackinggegevens te genereren, waaronder paginaweergaven, verkeersstromen, zoektermen en klikfrequenties, om het gebruik van onze sites door bezoekers te analyseren.

Rechtsgrondslag voor verwerking: De verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen om na verloop van tijd statistieken te creëren.

Bewaartermijn: We zullen alle trackinggegevens anonimiseren waar mogelijk. Zodra uw persoonsgegevens zijn geanonimiseerd, worden deze niet langer als persoonsgegevens beschouwd onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt zich afmelden door contact op te nemen met info@haagdirect.nl.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande bewaartermijnen niet van toepassing zijn voor zover Haagdirect.nl verplicht is uw persoonsgegevens (gedeeltelijk of volledig) te bewaren op basis van dwingende wetgeving (bijv. boekhoudwetgeving).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Alleen personen die uw persoonsgegevens moeten verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met onze groepsmaatschappijen. Verder moeten wij mogelijk onze leveranciers toegang verlenen tot uw persoonsgegevens wanneer zij namens ons diensten verlenen, met name voor ondersteuning en onderhoud van IT-systemen, opslagdiensten en marketing. Alle gegevensoverdrachten buiten de EU/EER vinden plaats in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze internationale gegevensoverdrachten (inclusief overdrachten aan onze groepsmaatschappijen en leveranciers buiten de EU/EER) zijn gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. U kunt deze standaard contractbepalingen hier vinden. Daarnaast zijn sommige van onze leveranciers in de VS gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Het Privacy Shield wordt beheerd door de International Trade Administration van het Amerikaanse Ministerie van Handel (www.privacyshield.gov).

Uw rechten

Onder de toepasselijke wetgeving heeft u de volgende rechten:

Recht op toegang: U heeft het recht om op elk moment toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Op verzoek zullen wij u een kopie van uw persoonsgegevens verstrekken in een gangbaar elektronisch formaat. Recht op rectificatie: U heeft het recht om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen en om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen. Recht om te worden vergeten: Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen. Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om te vragen deze rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in Nederland.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, uw rechten of uw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via info@haagdirect.nl.